Chó mèo.
Chó mèo.
Chó mèo.
Theo dõi

Giới thiệu

huehuehgueg
13232323

4562362 huet
qqqqq
999
00000 746436376437
22222222222222222

LIÊN HỆ

Địa chỉ abc, Huyện Sơn Động
Tỉnh/thành phố Bắc Giang
Di động 0383591456
Điện thoại bàn 0383591456
Fax Chưa cập nhật
Email tran93323@gmail.com
Website Chưa cập nhật
Năm thành lập 2019-07-10
Mã số thuế Chưa cập nhật

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ 2 08:00 - 12:00
Thứ 3 08:30 - 12:00
13:00 - 17:30
Thứ 4 08:30 - 12:00
13:00 - 17:30
Thứ 5 08:30 - 12:00
13:00 - 17:30
Thứ 6 08:30 - 12:00
13:00 - 17:30
Thứ 7 Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ

Giờ làm việc

Thứ 2 08:00 - 12:00
Thứ 3 08:30 - 12:00
13:00 - 17:30
Thứ 4 08:30 - 12:00
13:00 - 17:30
Thứ 5 08:30 - 12:00
13:00 - 17:30
Thứ 6 08:30 - 12:00
13:00 - 17:30
Thứ 7 Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ

Đội ngũ công ty

Dung
Kỹ thuật viên
Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên
Kỹ thuật viên
Tốt

chứng nhận đạt được

Chứng nhận 1
2000-07-31
Phạm Ánh Hồng

HOẠT ĐỘNG

2019

yêu thương
19/07/2019

chung tay giúp đỡ mảnh đời khó khăn

stdClass Object
(
  [sho_id] => 13673
  [sho_user] => 16441
  [sho_cat_style] => 0
  [sho_name] => Chó mèo.
  [sho_descr] => 
  [sho_link] => 0383591456abc
  [domain] => 
  [sho_logo] => 9a6b5656dc36794fe631584a06631958.jpeg
  [sho_dir_logo] => defaults
  [sho_banner] => b5e11f762fc46182c727cb7e178cec9c.jpeg
  [sho_dir_banner] => defaults
  [sho_bgimg] => 
  [sho_bg_repeat_x] => 0
  [sho_bg_repeat_y] => 0
  [sho_bgcolor] => 
  [sho_address] => abc
  [sho_category] => 0
  [sho_province] => 240
  [sho_district] => 1804
  [sho_provinces] => 
  [sho_kho_province] => 240
  [sho_kho_district] => 1804
  [sho_kho_address] => abc
  [sho_phone] => 0383591456
  [sho_mobile] => 0383591456
  [sho_email] => tran93323@gmail.com
  [sho_yahoo] => 
  [sho_skype] => 
  [sho_facebook] => 
  [sho_twitter] => 
  [sho_youtube] => 
  [sho_google_plus] => 
  [sho_vimeo] => 
  [sho_website] => 
  [sho_style] => 2
  [sho_saleoff] => 0
  [sho_status] => 1
  [sho_view] => 22
  [sho_quantity_product] => 0
  [sho_begindate] => 1555693200
  [sho_enddate] => 0
  [sho_introduction] => huehuehgueg
13232323 4562362 huet
qqqqq 999
00000 746436376437 22222222222222222 [sho_company_profile] => [sho_certificate] => [sho_trade_capacity] => [sho_warranty] => [sho_guarantee] => 0 [sho_users_required] => [shop_id_category] => 0 [shop_fax] => [sho_dir_bging] => [shop_begindate_guarantee] => 0 [shop_enddate_guarantee] => 0 [sho_is_hot] => [sho_hot_order] => [sho_guarantee_end] => [shop_video] => [shop_type] => 2 [shop_group] => 1 [sho_company_code] => [sho_package] => 1 [sho_package_start] => [sho_package_end] => [sho_discount_rate] => 0 [sho_description] => [sho_keywords] => [sho_shipping] => 1 [sho_limit_ctv] => 0 [sho_taxcode] => [sho_establish] => 2019-07-10 [sho_id_old] => [time_work] => {"Mon":{"on":"1","am":{"start":"08:00","end":"12:00"}},"Tue":{"am":{"start":"08:30","end":"12:00"},"on":"1","pm":{"start":"13:00","end":"17:30"}},"Wed":{"am":{"start":"08:30","end":"12:00"},"on":"1","pm":{"start":"13:00","end":"17:30"}},"Thu":{"am":{"start":"08:30","end":"12:00"},"on":"1","pm":{"start":"13:00","end":"17:30"}},"Fri":{"am":{"start":"08:30","end":"12:00"},"on":"1","pm":{"start":"13:00","end":"17:30"}},"Sat":{"on":"0"},"Sun":{"on":"0"},"type":1} [permission_mobile] => 1 [permission_email] => 1 [permission_phone] => 1 [distin] => Array ( [DistrictName] => Huyện Sơn Động [ProvinceName] => Bắc Giang ) [shop_url] => http://0383591456abc.azibai.com/ [logo] => https://cdn1.azibai.com/media/shop/logos/defaults/9a6b5656dc36794fe631584a06631958.jpeg [group_user] => 3 [list_branch] => Array ( [data] => Array ( ) [total] => 0 ) )